Nuvolada (CXLIV)

31-1-14
La foscor es combina amb la fredor: l’aparença d’hivern és magnífica i sòlida: el cicle del temps, savi i etern, no desafina

Anuncis