La immediatesa

La velocitat a què es desenvolupa la transmissió de dades en bona part de les societats és cada vegada menys sorprenent: la gent ja hi està acostumada. De fet, en demana més, de velocitat.

immediatesaLa immediatesa és ara un valor emergent que es qualifica amb atribucions positives en què hi ha poc o gens de lloc per als matisos.

Lluny dels temps de les trameses postals, dels serveis de missatgeria i fins i tot dels faxos, el correu electrònic i els seus derivats socials –Facebook, Twitter, Whatsapp…- proposen i exigeixen una interactivitat que cal mantenir viva al segon. Mantenir-ne una actitud relativament distant és fa difícil perquè la pressió social és forta i difícil de combatre.

La incorporació acrítica a la quotidianitat d’aquesta manera de fer –de viure- es fa evident arreu fins al punt que la inexistència d’una reacció immediata és percebuda com una mancança, com un error, com un símptoma que hi ha alguna cosa que no rutlla a l’hora.

Perduda potser sense remei la virtut de la paciència, s’imposa el frenesí: si no es forma part de la cadena comunicativa, no s’existeix. Això no és cert, però es percep com si sí que ho fos.

La necessitat indiscriminada de velocitat és una posició extrema que emmascara una certa sensació d’horror vacui en un context social en què ha perdut pes a generació d’idees pròpies i en què, com a conseqüència, s’ha deixat en mans d’altres la facultat de construir les guies amb què cal interpretar el món.

Es manté la acceleració de la immediatesa que s’exigeix a les comunicacions, a les idees, a les persones, a les reaccions, a tantes d’altres coses, perquè, si la perd, l’efecte no serà l’aturada, sinó la caiguda.

Anuncis