El Sol (CXCV)

16-4-2014
Quan condueixes de dia i entres en un túnel, passes de la llum a la foscor i durant un, dos segons, no veus res… No alenteixes la marxa i esperes que no hi hagi un obstacle  que no veus just allà al davant… Quan comença un dia nou, passes de la foscor a la llum… No perds la visió i no alenteixes la marxa, però també esperes que no hi hagi un obstacle que no veus just allà al davant…

Nuvolada (CLXVII)

15-4-2014
Defineixen la passió com a la inclinació viva, vehement, violenta, de l’ànim envers una cosa i també com a l’acció de patir o endurar una pena infligida. Crim i càstig en un mateix mot. Llançar-se a mossegar amb fam o acotar el cap mentre les xurriacades clivellen l’esquena. Potser no és un afer disjuntiu; potser és un afer copulatiu.